Image

Leer beter Nederlands bij JuniorTaal!

Taal, leren en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Als je teksten vlot kunt lezen en de inhoud begrijpt:

  • ben je beter in staat om goed lessen te volgen,
  • om instructies goed uit te voeren,
  • om opdrachten te maken,
  • om buiten school, ook goed om te gaan met geschreven taal.

Voor wie is JuniorTaal?

De naam zegt het al: voor 'junioren' / kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar.

Image

Wat doet JuniorTaal?

JuniorTaal biedt hulp aan kinderen, die hun grip op de Nederlandse taal willen verbeteren, door het opbouwen van een goede taalbasis. Dit gebeurt door middel van taallessen waarbij het coachen van de kinderen en het trainen van de taalonderdelen waarmee zij moeite hebben, centraal staan.

Zo kan JuniorTaal bijvoorbeeld helpen bij:

  • Het aanleren van technieken bij begrijpend lezen waardoor kinderen zelf problemen kunnen oplossen, die zij tegen komen bij het lezen van teksten.
  • Het stimuleren van het vrije lezen, ook in de vrije tijd.
  • Het planmatig vergroten van de (schooltaal)woordenschat.